15 wrześień 2017 Rozkaz L. 3/2017 Komendanta Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Związek Harcerstwa Polskiego                                           Słupca, dn. 15 wrzesień 2017r.
Komendant Kręgu Seniorów w Słupcy
Hufiec Konin

Rozkaz L. 3/2017

Wyjątki z Rozkazu   Komendanta Hufca L. 7/2017   z dnia 21.08.2017r.

1.Zarządzenia i informacje

1.2.Informacje

Zgodnie z pkt. 24 Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2027 roku – Ordynacja Wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zbiórki Wyborczej delegatów na XL Zjazd ZHP, która odbędzie się 15 września 2017 roku (piątek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie ul. Sosnowa 16, posiadających czynne prawo wyborcze:

25. hm. Władysław Szymański,
30. hm. Andrzej Wolski

hm. Michał Kałużny

5.3. Podziękowanie

Dziękuję za udział w spotkaniu w Chałupskach i Mogilnie:  hm. E. Krajewskiemu, phm. G. Woźniak phm. M. i hm. A. Wolskim, pwd T. Niemczewskiemu, phm I.  i hm. Z. Woźniak,
hm. K. i hm. S. Przydryga (14.07.2017r.),

Dziękuję za reprezentowanie Kręgu na spotkaniu w Lubochni koło Gniezna na Harcerskim  Pikniku z okazji Rocznicy Bitwy Warszawskiej przez: hm. E. Krajewskiego, phm. M. i hm. A. Wolskich, pwd M. Woźniak (05.08.2017r.)

Dziękuję za udział w  Zbiórce – Jubileuszowej - 100-lecia Harcerstwa w Janowcu Wielkopolskim hm. E. Krajewskiemu, hm. S. Przydrydze (15.08.2017r.)

Dziękuję za reprezentowanie HKS Słupca na XXVI Ogólnopolskim Złazie Starszyzny i Seniorów ZHP w Toruniuphm. M. Wolskiej, hm. A. Wolskiemu, phm. I. Woźniak, hm. Z. Woźniak, hm. K. Przydrydze, hm. S. Przydrydze (17-20.08.2017r.).

Dziękuję za udział w spotkaniu z Burmistrzem Słupcy  hm. A. Wolskiemu. hm. S. Przydrydze (30.08.2017r.)

Dziękuję za reprezentowanie HKS Słupca na Jesiennych Spotkaniach w Schronisku Harcerskim  Głodówka phm. M. i hm. A. Wolskim, phm. I. Woźniak (1-09.09.2017r.

Hm. W. Szymański uczestniczył w: Chałupskach i Mogilnie,  Lubochni, Janowcu Wielkopolskim, Bydgoszczy na III Złazie Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP (8.08.2017r.), Złazie w Toruniu, spotkaniu z Burmistrzem, na zbiórce wyborczej w Koninie (15.09.2017r.)

7.  Sprawy różne

Dnia 30.08.2017r. została wprowadzenia strony internetowej HKS www.hksslupca.pl 
na
Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy

Czuwaj! 

hm. (-)  Władysław Szymański

15 wrzesień 2017 Zbiórka wyborcza delegatów na XL Zjazd ZHP w Koninie

Zbiórka wyborcza  delegatów na XL Zjazd ZHP w Koninie

      Uczestnicy zbiórki wyborczej w Koninie wybrali delegatów na XL Zjazd ZHP phm. Justynę Hyżą i phm Roberta Chmielewskiego. Zbiórkę prowadził hm. Tomasz Rybarczyk – z-ca Komendanta Hufca ZHP Konin, z Komendy Chorągwi ZHP uczestniczył Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Wlkp., w zbiórce hm. Janusz Wolski -  zastępca Komendanta Chorągwi. Krąg Seniorów ZHP ze Słupcy reprezentował hm. Władysław Szymański.

1-9 wrzesień 2017 Spotkanie seniorów ZHP w Schronisku Harcerskim Głodówka kolo Zakopanego

Spotkanie seniorów ZHP w Schronisku Harcerskim Głodówka kolo Zakopanego

Z naszego Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy w spotkaniach wrześniowych tegorocznych uczestniczyli phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski phm. Irena Woźniak.

30 sierpień 2017 „Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy”

„Oficjalny Portal Urzędu Miasta Słupcy"

http://miasto.slupca.pl/

Na „Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”  - STRONA GŁÓWNA http://miasto.slupca.pl/  od 30.08.2017 roku jest strona internetowa Kręgu Harcerskiego w Słupcy www.hksslupca.pl.
         Szukaj – dół portalu - STRONA GŁÓWNA; kliknij na przesuwających się ikonkach na pasku na logo „Krąg Seniorów ZHP w Słupcy" - na wizerunku grodu średniowiecznego Słupcy.
        
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Michałowi Pyrzykowi za pozwolenie umieszczenia strony Internetowej Kręgu na „Na Oficjalnym Portalu Urzędu Miasta Słupcy”.

Czuwaj!
Hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu

24 sierpień 2017 Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Spotkanie z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem

Z inicjatywy hm. Władysława Szymańskiego, komendanta Kręgu odbyło się 24 sierpnia 2017 roku spotkanie przedstawicieli Kręgu Seniorów ZHP Słupcy z Burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem.
         
W spotkaniu uczestniczył Piotr Górny Redaktor Naczelny Informatora Słupeckiego oraz członkowie Kręgu hm. Stanisława Przydrygi, hm. Andrzej Wolski hm. Władysław Szymański, komendant.
         Komendant Kręgu zapoznał Burmistrza z
zadaniami, które realizują  członkowie Kręgu - m.in.: spotkania z zuchami, harcerzami, innymi kręgami, uroczyste zbiórki, wigi­lijne wieczerze, jubileuszowe spotkania, złazy, zloty, udział w uroczystościach państwowych historycznych i regionalnych, udział w pracach Wspólnoty Skulskiej i Wielopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, uroczyste zbiórki upa­miętniające krzyżami harcerskimi na mogiłach i epitafikami w Mauzoleum Pamięci Harcerskiej w Skulsku zasłużonych instruktorów, działalność wydawniczo – wspomnieniowa o wydarzeniach z historii harcerstwa, współpraca z mediami regionalnymi, udział w życiu innych Kręgów Seniorów Chorągwi Zachodnio­pomorskiej, Wielkopolskiej, Pomorskiej, Stołecznej, Łódzkiej, Kujawsko-Pomorskiej,  Krakowskiej, uczestnictwo w spotkaniach z okazji rocznic organizo­wanych przez Harcerskie Kręgi Seniorów z Janowca Wielkopolskiego, z Gniezna, Mogilna, Wrześni, Wągrowca, Poznania, Łodzi,  Trzemeszna,  Szamo­tuł, Konina, Orląt z Przemyśla, udział w Mszach św. za instruktorów i seniorów harcerskich, a także w Zjazdach Hufca Konin, Słupca, naradach oraz udział przedstawicieli KS w Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56 „Jaworzniacy", w Powiato­wej Radzie Kombatantów i Osób Re­presjonowanych, Słupeckim Towarzy­stwie Społeczno-Kulturalnym, Ze­społach Caritas i Radach Parafialnych, Kapitule Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP i Kapitule Plebiscytu „Gazety Słupeckiej", zbiórkach Komisji Historycznych Chorągwi Wielkopolskiej i Hufca ZHP Konin, spotkaniach Wielkopolskiej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów.  
          
Komendant przedstawił relacje z reprezentowania Słupcy przez siedmiu członków Kręgu na XXVI Ogólnopolskim Złazie Seniorów ZHP w Bydgoszczy - czytaj:

 http://www.hksslupca.pl/index.php/wydarzenia-w-hks-2017/366-17-20-sierpien-2017-seniorzy-wielkopolscy-na-xxvi-ogolnopolskiego-zlazu-seniorow-zhp-w-toruniu

Z Harcerskiego Kręgu ZHP ze Słupcy uczestniczyli w Toruniu na Złazie: phm. Małgorzata Wolska, hm. Andrzej Wolski, phm. Irena Wożniak, hm. Zdzisław Wożniak, hm. Krystyna Przydryga, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański.
            
Komendant podziękował Burmistrzowi za  systematycznie udzielaną pomoc w codziennej działalności Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy.
             Włodarz Miasta Słupcy podziękował za spotkanie i zadeklarował dalszą współpracę z Seniorami Harcerskimi.
             W podziękowaniu wręczono Burmistrzowi pozycje książkowe dotyczące bł. Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerz oraz założyciela Bydgoskiego Harcerstwa, Wiekopolanina - Jana Wierzejewskiego.
           
Spotkanie odbyło się przy kawie i piernikach toruńskich – katarzynkach – przywiezionych z miasta Kopernika, Torunia.

 hm. Władysław Szymański,
komendant Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy

Dodatkowe informacje