Statystyka

27 grudzień 2018 Podziękowanie od władz harcerskich Hufca ZHP Krotoszyn

Podziękowanie od władz harcerskich Hufca ZHP Krotoszyn

      Otrzymaliśmy podziękowanie od władz harcerskich Hufca ZHP Krotoszyn za pomoc finansową po tragedii jaka dotknęła Hufiec w związku z lipcowym pożarem siedziby hufca ZHP Krotoszyn. Cieszymy się, że nasza skromna finansowa cegiełka przyczyniła sie  do poprawy stanu pomieszczeń hufca.

 

28 grudzień 2018 Spotkanie harcerskich pokoleń Hufca ZHP Konin

Spotkanie harcerskich pokoleń Hufca ZHP Konin

28 grudnia 2018 roku w piątek od godziny 16:00 rozpoczęło się spotkanie harcerskich pokoleń Hufca ZHP Konin w restauracji "Żak Smak" w Morzysławiu. Rozpoczęła spotkanie hm. Justyna Chmielewska i poprosiła Komendanta Hufca hm. Michała Kałużnego o zapalenie ogniskowej świecy. Komendant powitał zebranych a szczególnie serdecznie prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego. Złożył obecnym najlepsze życzenia a szczególnie na Nowy Rok 2019. Po prezentacji historycznego harcerskiego filmiku zdjęciowego zaprosił do zapalenia następnych świec byłych Komendantów Hufca ZHP Konin.

Świadectwo o swoich drogach harcerskich wraz z życzeniami składali byli Komendanci Hufca Konin kierując je do następnych harcerskich pokoleń. W krótkich opowieściach – relacjach wystąpili: hm. Jurek Jaworski, hm. Krzysiu Lamprycht, hm. Bogdan Madajczak, hm. Maria Bąk i byli komendanci Hufca ZHP Słupca hm. Staszek Przydryga i hm. Władek Szymański.

Przy wspólnym stole zebrani usiedli do kolacji. Rozbrzmiewała pieśń harcerska. Trwały rozmowy o minionych czasach i o tym co w naszej i dla  organizacji w następnych okresach.

W zbiórce uczestniczyli seniorzy harcerscy z Kręgów Seniorów ZHP z Konina i ze Słupcy (phm. Irena Woźniak, hm. Eugeniusz Krajewski, hm. Stanisław Przydryga, hm. Władysław Szymański, hm. Andrzej Wolski).

 

O godzinie 20:00 harcerskim kręgiem zakończyła się zbiórka pokoleń Hufca ZHP Konin. Za wspaniałe spotkanie podziękował hm Leszek Kwiatkowski

Uczestnik spotkania hm. Władek Szymański ze Słupcy

 

27 grudnia 2018 Znicz pamięci na mogile Powstańca Wielkopolskiego

 

Wykaz Powstańców Wielkopolskich Ziemi Strzałkowskiej i Słupeckiej

Na stronie 442 i 442 (i następnych stronach - biogramy Powstańców) w książce Michała Pawełczyka Ziemia Strzałkowska w Powstaniu Wielkopolskim znajduje się wykaz Powstańców Wielkopolskich.

POWSTAŃCY

  1.Edmund Berdziński (1897 -),
  2.Jan Bobek (1899 -),
  3.Jan Brzuskiewicz (1904 -),
  4.Józef Czarciński (1898 -),
  5.Wacław Egiert (1897 -),
  6.Antoni Ekiert (1894 -),
  7.Stefan Filipczak (1902 -),
  8.Wacław Filipiak (1901 -),
  9.Julian Frankiewicz (1895 -),
10.Bronisław Frankowski (1898 -),
11.Stanisław Frydrychowicz (1897 -),
12.Józef Grajek (1898 -),
13.Walerian Jaśkiewicz (1897 - ),
14.Feliks Kaczmarski (1897 -),
15.Feliks Kańczurzewski (1901 - ),
16.Mikołaj Kopański (1896 -),
17.Władysława Kozłowska (1887 - 1970),
18.Bolesław Krysiak (1899 -),
19.Jan Kuczyński (1897 - 1992),
20.Stanisław Lewandowski (1898 -),
21.Roman Matuszewski (1898 - 1973),
22.Leonard Myśliński (1896 -),
23.Jan Piasecki (1897 - 1976),
24.Stanisław Piotrowski (1897 - 1967),
25.Nikodem Pluciński (1902 -),
26.Nicefor Przybylski (1897 -),
27.Władysław Smuszkiewicz (1897 -),
28.Seweryn Szeszycki (1897 - 1975),
29.Marian Szymankowski (1898 -),
30.Aleksander Tabaczyński (1902 -),
31.Feliks Tylman (1892 - 1985),
32.Stanisław Tylman (1895 -),
33.Józef Walczak (1899 - 1919),
34.Wincenty Werbiński (1897 -),
35.Stanisław Wietrzyński (1895 - 1985),
36.Stanisław Wietrzyński (1895 - 1985),
37.Józef Wiśniewski (1898 -),
38.Stefan Wiśniewski (1897 -),
39.Józef Wolicki (1902 -),
40.Kazimierz Woliński (1895 -),
41.Józef  Wojtowicz (1897 -),
42.Antoni Zieliński (1892 - 1941),
43.Józef Zieliński (1901 -),

44.Antoni Zwolanowski (1896 -),
45.Marian Zywert (1897 - 1977),

Edmund Berdziński (1897 -)

Urodził się 12.01.1897 r. w Kowalewie jako syn Józefa i Marii. Od 11.02. do 11.11.1918 r. pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej jako komendant organizacji szkolnej w Kowalewie pod pseudonimem „Poręba”. W dniu 10 i 11.11.1918 r. brał udział jako dowódca grupy w rozbrajaniu Niemców w powiecie słupeckim. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 27.12.1918 r. Po zwolnieniu go z wojska w 1921 r. podjął pracę w szkol­nictwie, gdzie był nauczycielem, a następnie kierownikiem szkoły podsta­wowej. 24.08.1939 r. został powołany do służby wojskowej w Armii Poznań i przeszedł szlak bojowy od Kłodawy do Dubna. Tam 19.09.1939 r. dostał się do niewoli, w której przebywał do 13.12.1944 r. Po wyzwoleniu przystąpił po­nownie do pracy w szkolnictwie i jako kierownik szkoły podstawowej został przeniesiony na emeryturę z dniem 1.01.1958 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.19-0.2364 z dnia 18.12.1974 r.

Jan Bobek (1899 -)

Urodził się 13.08.1899 r. w Pyzdrach jako syn Józefa i Stanisławy z domu Nowakowskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w okresie od 29.12.1918 r. do 28.02.1919 r. Po walce w Zdziechowej pozostał w Gnieźnie, gdzie wstąpił do Straży Ludowej. Pełnił służbę patrolową i wartowniczą w składzie 2. Kom­panii IV Batalionu Straży Ludowej pow. gnieźnieńskiego pod dowództwem Jana Szeligowskiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.11-0.69 z dnia 11.03.1958 r.

Jan Brzuskiewicz (1904 -)

Urodził się 14.06.1904 r. w Słupcy jako syn Józefa i Marii. Brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Słupcy, Strzałkowie, Mielżynie, Witkowie, Powidzu. Dowódcami kolejno byli Jan Kluczyński, por. Skabowski, por. Danec­ki i por. Kozicki. Poza tym jako młody harcerz przenosił broń i amunicję dla oddziałów powstańczych.
Odznaczony: Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.29-0.40 z dnia 29.02.1960 r., Krzyżem Pamiątkowym oraz dyplomem uznania.

Józef Czarciński (1898 -)

Urodził się 13.03.1898 r. w Lądku jako syn Aleksandra i Wiktorii. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 11.11.1918 r. pod dowództwem komendanta IV Obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej Mieczysława Skabowskiego (pseudonim Zadora) w Anastazewie, Powidzu, Orchowie, Sokolnikach oraz w zdo­bywaniu obozu w Strzałkowie. Po powstaniu i odbyciu służby wojskowej do września 1939 r. pracował w charakterze pracownika fizycznego. Jest zweryfikowanym weteranem powstania Wielkopolskiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.21-0.216 z dnia 21.02.1976 r.

Wacław Egiert (1897 -)

Urodził się w Koninie 19.07.1897 r. jako syn Franciszka i Marianny. Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 12.12.1918 r. do 15.01.1919 r. pod dowództwem por. Łebkowskiego i ppor. Bilskiego w opanowaniu Adamowa, Szydłowca. Powidza, Orchowa i Gniezna. Wcielony do 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. Posiadał zaświadczenie Centralnego Archiwum Wojskowego o udziale w Powstaniu Wlkp. nr 3139/4 M z dnia 1.04.1969 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.

Antoni Ekiert (1894 -)

Urodził się 10.05.1894 r. w Pyzdrach jako syn Aleksandra i Anieli z domu Lipińskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp., a następnie służył w Woj­sku Polskim do 1921 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06-0.198 z dnia 6.03.1974 r.

Stefan Filipczak (1902 -)

Urodził się 31.07.1902 r. w Łodzi jako syn Józefa i Anny z domu Tencel. Od 11 listopada 1918 r. brał czynny udział w likwidacji i rozbrajaniu niemieckich oddziałów wojskowych na terenie powiatu i miasta Turek. Następnie 29.12.1918 r. dołączył do grupy miejscowych ochotników i wraz z nią po­dążył w kierunku Poznania celem połączenia z tworzącymi się tam oddzia­łami powstańczymi. Pod Powidzem brał udział w walkach przeciwko miej­scowym jednostkom wojsk niemieckich, a po ich likwidacji uczestniczył w dalszych walkach na linii: Trzemeszno, Mogilno, Żnin, Szubin, Chodzież, Piła i Krzyż. Po zakończeniu walk powstańczych powrócił do Turku.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.30-0.949 z dnia 30.07.1964 r.
Wacław Filipiak (1901 -)
    Urodził się 7.10.1901 r. w Róży koło Słupcy jako syn Józefa i Lucyny Kobylarek. Brał udział w Powstaniu Wlkp. w walkach z Grenzschutz’em o oswobodzenie Radziejowa, Kruszwicy, Mątew i Inowrocławia pod dowództwem pchor. Stanisława Kreta. Pozostał w Wojsku Polskim.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr
07.26-0.275 z dnia 26.07.1962 .
Julian Frankiewicz (1895 -)
    Urodził się 10.02.1895 r. w Lądku jako syn Rocha i Anny Niedzielskiej. Brał udział w Powstaniu Wlkp. oraz dalej służył w Wojsku Polskim do 1920 r. Został zweryfikowany dnia 10.07.1970 r. na podstawie zaświadczenia CAW nr 5861 z dnia 19.05.1970 r. o udziale w Powstaniu Wlkp. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.06-0.198 z dnia 6.03.1974 r.
Bronisław Frankowski (1898 -)
    
Urodził się w Pyzdrach 5.09.1898 r. jako syn Wincentego i Stanisławy z domu Popielarskiej. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej od 20.03.1918 r. Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim do dnia 25.12.1919  r. pod dowództwem ppor. Trawińskiego w okolicach Pyzdr, Borzykowa, Słupcy, Żerkowa i Wrześni. Następnie wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego, do 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. Służył dalej w Woj­sku Polskim aż do 16.06.1921 r. Zdemobilizowany z wojska w stopniu kaprala. Mieszkał w Stępocinie i tam pracował na roli. W 1935 r założył w swoim domu sklep spożywczy, który prowadził do chwili wkroczenia okupanta, to jest do roku 1939. Po wejściu Niemców do Stępocina, sklep został z towarem zabrany, a Frankowski aresztowany i maltretowany za ukrywanie swego kuzyna. Kuzyn ten występował przeciwko Niemcom, za co został rozstrzelany przez Gestapo. W czasie okupacji pracował przymusowo na roli u Niemców, będąc stale pod obserwacją Gestapo, jako wróg ustroju hitlerowskiego. Był członkiem nekielskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 - 1919 r. od 20.01.1935  r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 03.29-0.173 z dnia 29.03.1971 r.


Znicz pamięci na mogile Powstańca Wielkopolskiego

     27 grudnia 2018 roku w 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Komendant Kręgu ZHP w Słupcy na mogile Stanisława Górczyńskiego na cmentarzu św. Krzyża w Słupcy oddał hołd i zapalił znicz pamięci od Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy.
     Weteran Powstania Wielkopolskiego, żołnierz Armii „Poznań”, ofiara służby bezpieczeństwa, kombatant z legitymacją numer 0130949.
Stanisław Górczyński, rocznik 1901, mąż Jadwigi, syn Andrzeja i Katarzyny, urodził się w Koćmierowie koło Gołębic w Sandomierskiem. Tam spędził lata młodości. Mieszkał w Słupcy.
     Ojciec Beni, Alocha, Leszka, hm. Władka – mojego długoletniego przyjaciela, hm. Krystyny – członkini Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy, Urszuli.

Cześć Jego Pamięci.

harcmistrz (-) Władysław Szymański, komendant Kręgu ZHP w Słupcy

Zdjęcie od hm. W. Szymańskiego

Wincenty Werbiński Powstaniec Wielkopolski,

pochowany na cmentarzu w Lądzie nad Wartą pow. słupecki - dziadek żony harcmistrza Andrzej Szymczaka, Bożeny z domu Werbińskiej.

 


Zdjęcia z archiwum harcmistrza Andrzeja Szymczaka.

 

15 grudzień 2018 Na jarmarku, znanym tu pod nazwą "Betlejem Poznańskie"

Na jarmarku, znanym tu pod nazwą "Betlejem Poznańskie"

W minioną sobotę 15 grudnia 2018 Studenci Trzeciego Wieku ze Słupcy odwiedzili Poznań.
         Plac Wolności powitał nas świątecznym nastrojem. Małe drewniane domku, z których uśmiechały się do nas świecidełka, docierał smak jadła polskiego, przysmaki kuchni regionalnej z bigosem, gofry i smażone chrusty, wtłaczał się silny zapach grzanego piwa i wina, biły po oczach kolorowe światełka, zapraszały wspaniałe wolno kręcące się  karuzele, diabelski młyn. Wszystko to powodowało, że udzielał się uczestnikom tego grudniowego spotkania klimat świątecznego jarmarku, znanego tu pod nazwą "Betlejem Poznańskie". Obserwowałem jak młodzi i trochę starsi a nawet dojrzali uczestnicy jarmarku biorą udział w różnych atrakcjach np. w strzelaniu z łuku. Ciąg tych najróżniejszych propozycji prowadził nas w wędrówce w dół ulicą  Paderewskiego aż na staromiejski poznański rynek.
          Odwiedziliśmy też Zamek Królewski odbudowany na Wzgórzu Przemysława, zamek usytuowany jest na zachód od Starego Rynku. Obecnie jest tu ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych, mieści się na czterech piętrach i zajmuje 1500 metrów kwadratowych. Z wieży widokowej z wysokości 30 m oglądamy piękną architekturę starego Poznania.
        Wstępujemy do Muzeum Narodowego. Znajduje się się przy Alejach Marcinkowskiego. Muzeum Poznańskie - jedna z największych kolekcji malarstwa w Polsce.
      Wśród bardzo wielu wybitnych dzieł malarstwa olejnego są tu w poznańskim muzeum obrazy: Sofonisba Anguissolaha,  Marcello Bacciarelli, Giovanni Bellini, Bernardo Bellotto Canaletto, Paulus Bor, Olgi Boznańska, Vincenzo Catena i wielu, wielu innych artystów malarzy, których nie sposób tu wymienić. Spoglądają na nas autoportrety: Jacka Malczewskiego,  Tadeusza Pruszkowskiego, Stanisława Witkiewicza, Aleksandra Orłowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera i innych wybitnych polskich malarzy.
           Odwiedziliśmy wystawę obrazów olejnych Józefa Brandta.
           Na zakończenie dwugodzinnej wędrówki wśród setek dzieł malarskich zajrzeliśmy do miejsca, gdzie odbywały się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Powstawały tu także piękne obrazki młodych Poznaniaków.

 Uczestnik wyjazdu hm. Władysław Szymański, komendant Kręgu Seniorów ZHP ze Słupcy


12 grudzień 2018 Zbiórka wigilijna Kręgu

Zbiórka wigilijna Kręgu

Już po raz 19-ty członkowie Kręgu Seniorów ZHP spotkali się na zbiórce wigilijnej 12 grudnia 2018 roku. Gdy wracam w przeszłość do tych szczególnych zbiórek to przypominają się miejsca gdzie przez te 19 lat spotykaliśmy się, by składając sobie życzenia wybiegać myślą do następnego grudniowego spotkania.

Odbyliśmy  świąteczne zbiórki: w harcówce przy Placu Parysa, w pomieszczeniach stacji krwiodawstwa przy ul Wojska Polskiego, w nieistniejącej już kawiarni „Cafe”, w „Cameleonie” i obecnie w „Białej Róży”.

Dzisiejsza zbiórka ma szczególny przebieg, gdyż składamy życzenia Jubilatce phm. Irenie Woźniak.

Po tradycyjnym zapaleniu Caritasowskiej świecy komendant odczytał ewangelię i złożył życzenia. Zabrzmiała kolęda „Bóg się rodzi”. Uhonorował Jubilatkę w Jej 70. urodziny dyplomem z podpisami wszystkich członków kręgu. Zaśpiewaliśmy „Harcerskie – sto lat”. Połamaliśmy się opłatkiem składając sobie indywidualnie życzenia. Usiedliśmy do wspólnej kolacji. Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy. Pwd. Stefan Miętkiewicz przygotował do znanych melodii – kolęd piękne słowa, które z ochotą śpiewaliśmy. Zakończyliśmy tradycyjnym kręgiem. Komendant podziękował phm. Irenie Wożniak i pwd. Marii Woźniak – jubilatce z poprzedniego roku kalendarzowego za sfinansowanie kolacji. Podziękował też phm. Małgosi Wolskiej za upieczenie na kolację ciasta i pwd. Stefanowi Miętkiewiczowi za piękne teksty, które przygotował do znanych melodii piosenek i kolęd, pastorałek na dzisiejsze wigilijne spotkanie. 

Czuwaj!
hm. Władysław Szymańskii

Joomla templates by a4joomla